logo: NIL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Andrzej Matyja

Wiceprezesi NRL
Andrzej Cisło
Jacek Kozakiewicz
Krzysztof Madej

Sekretarz NRL
Marek Jodłowski

Zastępca Sekretarza NRL
Artur Drobniak

Skarbnik NRL
Grzegorz Mazur

Członkowie Prezydium
Michał Bulsa
Jerzy Friediger
Dariusz Paluszek
Andrzej Wojnar