Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Andrzej Matyja

Wiceprezesi NRL
Andrzej Cisło
Artur Drobniak - od 29 stycznia 2021 r.
Jacek Kozakiewicz - do 11 grudnia 2020 r.
Krzysztof Madej

Sekretarz NRL
Marek Jodłowski

Zastępca Sekretarza NRL
Artur Drobniak - do 29 stycznia 2021 r.
Zyta Kaźmierczak-Zagórska - od 12 marca 2021 r.

Skarbnik NRL
Grzegorz Mazur

Członkowie Prezydium
Michał Bulsa
Jerzy Friediger
Dariusz Paluszek
Andrzej Wojnar