Przewodniczący komisji 2022 - 2026 (od 26 stycznia 2024 r.)

Łukasz Jasek

Członkowie komisji 2022 – 2026

 1. Michał Bulsa
 2. Paweł Figarski
 3. Paweł Grabek
 4. Zbigniew Kijas
 5. Grzegorz Kołodziej
 6. Krzysztof Kordel
 7. Dariusz Paluszek
 8. Radosław Piwowarczyk
 9. Tomasz Poznalski

Pracownik biura obsługujący komisję

Marcin Kędzierski

 

Przewodniczący komisji do 26 stycznia 2024 r.

Jan Kowalczuk

Przewodniczący komisji 2018 - 2022

Dariusz Hankiewicz

Członkowie komisji 2018 - 2022

 1. Cieślicki Jan
 2. Dudziński Leszek
 3. Glińska Anna
 4. Golański Ryszard
 5. Kijas Zbigniew
 6. Legutko Janusz
 7. Teter Zbigniew
 8. Tętnowski Jacek
 9. Wójcikiewicz Krzysztof

Pracownik biura obsługujący komisję
Małgorzata Rachwalska

Przewodniczący komisji 2014 - 2017
Leszek Dudziński


Członkowie komisji 2014 - 2017

 1. Karina Buxakowska
 2. Krzysztof Gaweł
 3. Ryszard Golański 
 4. Zbigniew Kijas 
 5. Piotr Laska, 
 6. Mieczysław Musiałek
 7. Alfred Orłowski
 8. Jacek Tętnowski
 9. Jarosław Zawiliński

Pracownik biura obsługujący komisję
Małgorzata Rachwalska

Przewodniczący komisji 2010 - 2013
Wojciech Marquardt    

Członkowie komisji 2010 - 2013
1.    Jan Cieślicki    
2.    Krystyna Cyran    
3.    Ryszard Golański    
4.    Mariusz Kasiński    
5.    Mieczysław Musiałek    
6.    Stefan Sobczyński    
7.    Paweł Sobieski    
8.    Jacek Tętnowski    
9.    Krzysztof Wójcikiewicz    

Pracownik biura obsługujący komisję 2010 - 2013
Małgorzata Rachwalska

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2024.01.30