Protokół z XV Krajowego Zjazdu Lekarzy

Protokół z XV Krajowego Zjazdu Lekarzy będzie wyłożony do 11 lipca 2022r. do wglądu uczestników Zjazdu w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do czwartku oraz w godzinach 8:00-15:00 w piątki.

Delegat oraz każdy uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji może autoryzować swoje wystąpienie, zgłaszając poprawki redakcyjne lub inne zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 6 tygodni od dnia wyłożenia go do wglądu.

Lista delegatów na XV Krajowy Zjazd Lekarzy

Informacje organizacyjne

Projekt programu XV Krajowego Zjazdu Lekarzy

UCHWAŁA Nr 13/21/VIII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania XV Krajowego Zjazdu Lekarzy

UCHWAŁA Nr 19/07/V NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ponoszenia przez Naczelną Izbę Lekarską kosztów uczestnictwa delegatów w Krajowym Zjeździe Lekarzy

OBWIESZCZENIE Nr 3/22/VIII PREZESA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy

załącznik do Obwieszczenia Prezesa NRL Nr 3/22/VIII z 8 lutego 2022 r. UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy

OBWIESZCZENIE Nr 2/22/VIII PREZESA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych

załącznik do Obwieszczenia Prezesa NRL Nr 2/22/VIII z 8 lutego 2022 r. Regulamin wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych

Materiały dla delegatów (dostępne po zalogowaniu).