Przewodniczący zespołu:

Krzysztof J. Filipiak

Członkowie:

  • Marlena Broncel
  • Łukasz Bułdak
  • Grzegorz Grześk

Pracownik biura obsługujący komisję
Kacper Kowalewski

Przewodniczący zespołu 2018 - 2022

Mariusz Janikowski

Członkowie komisji 2018 - 2022

  1. Lewicki Marcin
  2. Rusiecka-Kuczałek Elżbieta
  3. Sztwiertnia Paweł

Przewodniczący zespołu 2014 - 2017
Mariusz Janikowski (od 4 grudnia 2015 r.)

Andrzej Włodarczyk (do 4 grudnia 2015 r.)

Członkowie zespołu 2014 - 2017

Pracownik biura obsługujący zespół
Agnieszka Seweryniak

Przewodniczący zespołu 2010 - 2013
Krzysztof Kordel    

Członkowie zespołu 2010 - 2013
1.    Jan Kłopotowski    
2.    Elżbieta Marcinkowska    
3.    Stefan Pojda    
4.    Robert Rewekant    

Pracownik biura obsługujący zespół 2010 - 2013
Urszula Rolczyk

OSTATNIA  AKTUALIZACJA 14.11.2023