Rok I instancja* II instancja NSL sądy okręgowe
1998 PLIK

 PLIK

PLIK
1999 PLIK PLIK PLIK
2000 PLIK PLIK PLIK
2001 PLIK PLIK PLIK
2002 PLIK PLIK PLIK
2003 PLIK PLIK PLIK
2004 PLIK PLIK PLIK
2005 PLIK PLIK PLIK
2006 PLIK PLIK PLIK
2007 PLIK PLIK PLIK PLIK
2008 PLIK PLIK PLIK PLIK
2009 PLIK PLIK PLIK PLIK
2010   PLIK PLIK PLIK
2011   PLIK PLIK PLIK
2012   PLIK PLIK PLIK
2013   PLIK PLIK
2014   PLIK PLIK

 2015

  PLIK PLIK
2016   PLIK PLIK
2017   PLIK PLIK
2018   PLIK PLIK
2019   PLIK PLIK
2020   PLIK PLIK
2021   PLIK PLIK
2022   PLIK PLIK

*sprawozdania zamieszczone w kolumnie I instancja w zakresie lat 1998-2009 obejmują ogólną liczbę danych statystycznych z pracy Sądów I instancji (w tym również NSL).

Zestawienie orzeczeń wydanych przez okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski na przełomie lat 2000-2014
PLIK

Sprawozdanie merytoryczne - porównawcze za lata 2010-2013
PLIK

Porównanie za lata: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PLIK