Przewodniczący NKR
Jarosław Zawiliński

Zastępcy Przewodniczącego NKR
1.    Andrzej Kierzek   
2.    Krzysztof Tuszyński   
3.    Elżbieta Woźniak   

Sekretarz NKR
Krzysztof Hajdo   

Zastępca Sekretarza NKR
Artur Puszko


Członkowie NKR
1. Paweł Gruenpeter
2. Barbara Kędzierska
3. Jacek Kotuła
4. Jacek Kubiak
5. Danuta Marcyniuk
6. Andrzej Morliński
7. Styusz Orzelski
8. Janusz Siemaszko
9. Małgorzata Sokalszczuk
 

Pracownik biura obsługujący komisję
Agnieszka Seweryniak

kontakt:
a.seweryniak@hipokrates.org