Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2023 r., sygn. akt II ZK 4/23

(tematyka: prawo do obrony, usunięcie obrońcy z sali rozpraw)

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2023 r., sygn. akt II ZK 107/22

(tematyka: przyjmowanie korzyści majątkowych, popełnienie przestępstwa, wyrok karny)

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2021 r., sygn. akt I KK 210/20

(tematyka: głoszenie poglądów antyzdrowotnych, wolność słowa, postawy antyszczepionkowe)

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2020 r., sygn. akt I KK 134/20

(tematyka: nauczanie innego zawodu niż zawód lekarza nie jest wykonywaniem zawodu lekarza, prawidłowość orzeczeń w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy)

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt SDI 6/18

(tematyka: postępowanie dowodowe, odpowiednie stosowanie przepisów)

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt SDI 120/17

(tematyka: tożsamość czynu, postępowanie karne, zniamię skutkowe)

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt SDI 46/17

(tematyka: nienależyte obsadzenie sądu, bezwzględna przyczyna odwoławcza)

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt SDI 38/17

(tematyka: zasada in dubio pro reo)

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2016 r., sygn. akt SDI 38/16

(tematyka: niewspółmierność kary, cele kary)