Skład w VIII kadencji

Przewodnicząca konwentu
Magda Wiśniewska - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Zastępcy Przewodniczącej konwentu
Wojciech Domka – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
Wojciech Kaatz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu

Sekretarz konwentu
Paweł Czekalski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

Członkowie konwentu
Paweł Barucha – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Kielcach
Marek Bronisz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy
Zbigniew Brzezin – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
Leszek Buk – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Artur de Rosier – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu
Henryk Grzesiak – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku
Łukasz Jankowski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Ewa Joniec – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim
Klaudiusz Komor – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej
Tomasz Kozioł – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie
Katarzyna Krystosik-Łasecka – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie
Dariusz Kutella – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Anna Lella – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie
Ryszard Mońdziel – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku
Marzenna Plucińska – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze
Artur Płachta – Prezes Wojskowej Rady Lekarskiej
Jolanta Smerkowska-Mokrzycka – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
Robert Stępień – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
Tadeusz Urban – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Paweł Wróblewski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

Pracownicy biura obsługujący konwent
Aleksandra Leonowicz