I Kadencja 1989 – 1993

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

prof. Stanisław Leszczyński

Zastępcy NROZ

1. Prof. Cabalska Barbara

2. Dr Dzik Władysław

3. Dr Grębosz Krzysztof

4. Dr Korniak Danuta

5. Dr Kowalczyk Jan

6. Dr Kozieł Aleksander

7. Dr Krzemień Krzysztof

8. Dr Kłopotowski Jan

9. Dr Marchel Andrzej

10. Dr Matyjek Jerzy

11. Dr Naze Waldemar

12. Dr Niwińska Janina

13. Dr Osiński Wojciech

14. Prof. Pużyński Stanisław

15. Prof. Rowecka-Trzebicka Krystyna

16. Dr Rybkowski Witold

17. Dr Rólski Michał

18. Dr Skubik Kazimierz

19. Dr Szalcunas Andrzej

20. Dr Słowiński Wojciech

21. Dr Vitali Tomir

22. Prof. Wagner Aleksander

23. Dr Wenglarzy-Kowalczyk Wanda

24. Dr Wiktor Krzysztof

Lek.stom:

1. Kapera Kazimierz

2. Krzyżan Czesław

3. Marek Helena

4. Sołowicz Andrzej

5. Tomczykowski Maciej

6. Witkowska Anna