Zgodnie z art.39 ust.2 ustawy o izbach lekarskich Naczelna Rada Lekarska przedstawia Radzie Ministrów corocznie informację o działalności samorządu lekarzy.

Ostatnia taka informacja została przesłana Radzie Ministrów za rok 2018 

Informacja o działalności samorządu lekarzy