logo: NIL

Przewodniczący Zespołu w latach 2022 - 2026

Michał Gontkiewicz

Członkowie zespołu 2022 – 2026

  1. Artur Drobniak
  2. Krzysztof Herman
  3. Łukasz Jasek
  4. Tomasz Zieliński

Pracownik biura obsługujący zespół

Ewa Stefańska