• o samym Odznaczeniu:

    Order Orła Białego, ustanowiony w 1705 i odnowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1921, jest najwyższym orderem Rzeczypospolitej Polskiej.
    W okresie PRL nie był przyznawany, nie przewidywała go ówczesna ustawa o orderach i odznaczeniach. Order Orła Białego został przywrócony na mocy nowej ustawy obowiązującej od 23 grudnia 1992. Order ten nadaje w formie ogłaszanego w Monitorze Polskim postanowienia Prezydent RP, który z tytułu wyboru na ten urząd staje się kawalerem i Wielkim Mistrzem Orderu Orła Białego oraz przewodniczącym jego kapituły.
    Może być przyznawany obywatelom polskim oraz cudzoziemcom za zasługi położone dla RP lub jej obywateli, jak również stosownie do zwyczajów międzynarodowych. Może zostać nadany również pośmiertnie[5]. Jak stanowi art. 10 ust. 2 obowiązującej ustawy o orderach i odznaczeniach, Order Orła Białego nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej.

      

Marek Edelman

Zbigniew Religa

Wanda Półtawska

Mieczysław Chorąży

Hilary Koprowski

Ryszard Gryglewski

Grażyna Świątecka

Marian Zembala