Uchwałą nr 37/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2022 r. powołana została Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Do Rady w dniu jej powstania zostało powołanych 21 osób, specjalistów z różnych dziedzin medycyny, w przyszłości skład może być rozszerzany. Założeniem tej inicjatywy jest merytoryczne wzmocnienie głosu środowiska lekarskiego i działań samorządu związanych z ulepszaniem polskiego systemu ochrony zdrowia oraz propagowaniem aktualnej wiedzy medycznej i opartych na niej rozwiązań.