Przewodniczący komisji 2022 - 2026

Stefan Sobczyński

Członkowie komisji 2022 – 2026

 1. Maria Dura
 2. Halina Ey-Chmielewska
 3. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
 4. Kazimierz Kłodziński
 5. Elżbieta Małkiewicz
 6. Ireneusz Mazurski
 7. Stanisław Prywiński
 8. Dorota Radziszewska
 9. Elżbieta Szyszkowska-Sinica

Pracownik biura obsługujący komisję

Marcin Kędzierski

Przewodniczący komisji 2018 - 2022

Kazimierz Kłodziński

Członkowie komisji 2018 - 2022

 1. Grabowski Ryszard (2018-2019)
 2. Kieres Jolanta
 3. Kierzek Andrzej
 4. Kulesza Liliana
 5. Kuszewska Elżbieta
 6. Marjańska-Radziszewska Józefa
 7. Szajner Apolonia
 8. Teodorczyk Halina
 9. Tuszyński Krzysztof (2018-2020)

Pracownik biura obsługujący komisję
Edyta Biegluk

Przewodniczący komisji 2014 - 2017

Kazimierz Kłodziński

Członkowie komisji 2014 - 2017

 1. Tadeusz Chowaniec
 2. Stanisław Dzieciuchowicz
 3. Ryszard Grabowski
 4. Aniela Ptak
 5. Apolonia Szajner
 6. Halina Teodorczyk
 7. Barbara Wierzbicka-Gałgańska

Pracownik biura obsługujący komisję
Edyta Biegluk

Przewodniczący komisji 2010 - 2013
Kazimierz Kłodziński    

Członkowie komisji 2010 - 2013
1.    Tadeusz Chowaniec    
2.    Stanisław Dzieciuchowicz    
3.    Ryszard Grabowski    
4.    Maria Łyczywek-Zwierz    
5.    Małgorzata Pełka-Grzesik    
6.    Halina Pilawska    
7.    Józefa Przeździak    
8.    Leon Snarski    
9.    Irena Utrata    

Pracownik biura obsługujący komisję 2010 - 2013
Urszula Rolczyk