o obowiązku rozwoju zawodowego, który nigdy nie ustaje...

Losy nowelizacji ustawy

PAKIET 'Nauka' 

Niepodzielność stażu podypl.

Baza Dobrej Edukacji PTS

Finansowanie kształcenia STM

Apel Stomatologów NIL

Lekarze dentyści mają takie same potrzeby w zakresie kształcenia podyplomowego i takie samo prawo do rozwoju zawodowego jak lekarze i choć formy tego kształcenia z uwagi na oczywistą odmienność form wykonywania zawodu mogą się różnić, wymaga to zarezerwowania porównywalnych nakładów publicznych. Tymczasem jako 22 procentowa część społeczności lekarskiej stomatolodzy uzyskują zaledwie 3 procentowy udział w liczbie przyznawanych rezydentur. W tym kontekście projektowane zapisy ułatwiające zatrudnianie specjalistów spoza Unii Europejskiej , będą nosiły wyraźnie dyskryminujący polskich stomatologów charakter. [z Apelu KSNRL]


Nowe specjalizacje dla LD  Standardy kształcenia przeddyplomowego