Rzut oka na zestawienia przyznanych miejsc rezydenckich upewnia co do prawdziwości tezy o niesprawiedliwym traktowaniu lekarzy dentystów w dostępie do środków publicznych, jakimi są wypłacane wynagrodzenia w czasie odbywania specjalizacji (tzw. rezydentury).

zestawienia przyznanych rezydentur:  jesień 2018  wiosna 2019

Skoro stomatolodzy stanowią 22% lekarskiej korporacji, to ich udział w rezydenturach powinien być zbliżony do tego parytetu. Tak niski udział w nakładach na kształcenie podyplomowe wynika z braku miejsc akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i niewielkiego zapotrzebowania na specjalistów-stomatologów zgłaszanego ministerstwu w trakcie tworzenia projektu podzialu rezydentur. 

KS NRL podkreśla, że tworzenie miejsc rezydenckich nie jest statutowym zadaniem środowiska stomatologicznego. Wobec prawie 100% sprywatyzowania , tzw "środowisko" nie ma żadnych narzędzi do stymulowania powstawania tych miejsc, a takie czynniki jak niskie wynagrodzenie kierowników specjalizacji i duże koszty prowadzenia szkolenia skutecznie niwelują chęć uczestniczenia specjalistów w kształceniu nowych. 

Niektóre otrzymywane przez NRL pisma i oficjalne rozmowy zawierają sugestię, że specjalizowanie się stomatologów nie jest tak do końca opłacalne, gdyż potem „znikają oni z systemu”, więc może gdyby odpracowali parę lat po specjalizacji „na państwowym”, no może… kto wie… może rezydentur byłoby więcej. [ w tej sprawie komentarz w felietonie "Duma i uprzedzenie"

Ważne jest jedno: ponieważ lekarze dentyści mają dokładnie takie samo prawo do kształcenia podyplomowego i takie same potrzeby , powinni mieć zagwarantowane adekwatne do tych potrzeb środki finansowe. Jeśli nie mogą one zostać skierowane na specjalizacje (z braku miejsc rezydenckich , z których brak stomatolodzy również nie mogą ponosić odpowiedzialności) to winny być przeznaczone na specjalnie w tym celu akredytowane szkolenia i kursy.

Taki był sens złożonej w toku sporządzania uwag do projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty propozycji umieszczenia takiej gwarancji w ustawie (dodanie art.16yg) .

Dodane: 2019-11-21, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj