Już w  stanie prawnym poprzedzającycm wejście w życie nowych przepisów (1.01.2020r)  sporządzenie karty przekazania odpadów należało do obowiązków posiadacza odpadów, który przekazywał te odpady dalej. W przypadku PWDL - obowiązek taki spoczywa i spoczywać będzie na podmiotach leczniczych i praktykach przekazujących odpady medyczne firmie je zbierającej. Zmienia się zakres danych na karcie przekazania odpadów. Od 1 stycznia  2020 r. ewidencję odpadów przenosi się do elektronicznej Bazy Danych o Odpadach.

 

 

2020-01-30 Prezydent podpisuje ustawę. Tego samego dnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz.150 wobec czego weszła w życie 31 stycznia 2020r. 
2020-01-23 Sejm przyjmuje poprawki Sentu- ustawa wędruje do Prezydenta
2020-01-17 Senat zatwierdza ustawę, ale z poprawkami, więc ustawa musi wrócić do Sejmu
2020-01-10 Sejm uchwala nowelizację ustawy - półroczne przystosowanie do dokumentacji elektronicznej
2020-01-09
  • Wyjaśnienia specjalisty Instytutu Ochrony Środowiska

    Przepisy ustawy o odpadach nie określają który uczestnik procesu powinien wygenerować potwierdzenie karty przekazania odpadów, określają kto powinien posiadać takie potwierdzenie. System pozwala wygenerować potwierdzenie przez przekazującego i transportującego, a kto ostatecznie tego dokona zależy od ustaleń między kontrahentami. Natomiast jeśli potwierdzenie generowane jest przez transportującego to może on zmienić datę lub/i godzinę odbioru oraz nr rejestracyjnego - transportujący nie ma możliwości zmiany kodu lub masy odpadów. Przejmujący przejmując odpad może wpisać w karcie swoją masę wg wskazania swojej wagi. U przekazującego z ewidencji "schodzi" masa wpisana przez przekazującego a u przejmującego do ewidencji "wchodzi" masa wprowadzona podczas przejęcia.

    KS NRL: Firma przyjmująca to -jak należy rozumieć- w naszym przypadku spalarnia. W innym miejscu ten sam specjalista nadmienia, że Przekazujący nie ma możliwości np. wycofania karty jeśli nie zgadza się z masą wprowadzoną przez przejmującego.

    Podmiot transportujący nie wprowadza i nie edytuje masy odpadów, chyba że transportujący i przejmujący to ten podmiot. To przejmujący podczas przejęcia odpadu może wprowadzić do karty masę wskazaną przez swoją wagę. Zarówno przekazujący jak i przejmujący będą widzieli masę wprowadzoną przez przekazującego i przejmującego. Często powtarzające się znaczne różnice w masie przekazującego i przejmującego powinny być wskazaniem do kontroli WIOŚ.

2020-01-05 Porada z Twittera KS NRL- bezpieczne ustanowienie pełnomocnika do obsługi BDO
2019-12-10 Apel PNRL o pozostawienie mozliwości prowadzenia dokumentacji papierowej
2019-12-09 Odpady, rejestr, pieczątki- Komunikat KS NRL
   

 

Dodane: 2019-12-09

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj