W 2010 roku w Naczelnej Izbie Lekarskiej utworzone zostało Biuro Praw Lekarza. Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Lekarza jest występowanie w obronie godności zawodu lekarza i obrona zbiorowych interesów lekarzy.
Natomiast w sprawach indywidualnych właściwe są biura praw lekarza lub rzecznicy praw lekarza w okręgowych izbach lekarskich. W uzasadnionych przypadkach Rzecznik Praw Lekarza podejmuje też interwencje na rzecz indywidualnego lekarza, szczególnie, gdy naruszenie jego praw może mieć konsekwencje dla całego środowiska.

Do zadań Rzecznika należy również koordynowanie wspólnych działań rzeczników praw lekarza powołanych przez okręgowe rady lekarskie.

 

Rzecznik Praw Lekarza 2022- 2026 lek. dent. Monika Potocka
Rzecznik Praw Lekarza 2018-2022  dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski

Rzecznik Praw Lekarza 2014-2018 

dr n. med. Zbigniew Brzezin

Rzecznik Praw Lekarza 2010-2014 dr n. med. Krzysztof Kordel

 

Kontakt: Agnieszka Wołowicz-Wnuk (osoba odpowiedzialna z biura NIL), 880 574 425, rpl@nil.org.pl

NAPISZ DO RPL

Najnowsze wpisy