Skład Rady Ośrodka Bioetyki NRL IX kadencji:

Dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz – Przewodniczący Ośrodka

 • Dr n. med. Ryszard Golański
 • Dr hab. n. med. i n. o zdr. Dorota Lasota
 • Prof. dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski
 • Dr hab. n. med. Jarosław Sak prof. UML
 • Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
 • Dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz prof. WIHE

 

Skład Rady Ośrodka Bioetyki NRL VIII kadencji:

Dr hab. n. med. Marek Czarkowski – Przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL

 • kol. Stefan Bednarz;
 • kol. Włodzimierz Bednorz;
 • kol. Krystyna Chrupczak;
 • kol. Ryszard Golański;
 • kol. Romuald Krajewski;
 • kol. Rafał Machowicz;
 • kol. Krystyn Sosada;
 • kol. Iwona Świętkowska.

 

Skład Rady Ośrodka Bioetyki NRL VII kadencji:
W okresie od 26 czerwca 2015 r. do 23 maja 2018 r.:

 • lek. dent. Zdzisław Annusewicz
 • lek. med. Mariusz Janikowski
 • prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski
 • dr n. med. Konstanty Radziwiłł – rezygnacja z dniem 24 sierpnia 2017 r.
 • prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

W okresie od 23 czerwca 2014 r. do 25 czerwca 2015 r.:

 • lek. dent. Zdzisław Annusewicz
 • prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski
 • prof. dr hab.n. med. Eugeniusz Małafiej
 • dr n. med. Konstanty Radziwiłł
 • prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada