Wydawca

Naczelna Rada Lekarska

Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Nakład: 181 370 egz.

 

Formularz subskrypcji Gazety Lekarskiej: NIL.

 

W 2023 roku dostępna będzie edycja papierowa i elektroniczna gazety:

  • 3 tradycyjne wydania papierowe dla wszystkich
  • 7 wydań w edycji hybrydowej:
    • elektronicznej dla lekarzy i lekarzy dentystów do 69. roku życia (dostarczane do skrzynek mailowych),
    • papierowej dla lekarzy i lekarzy dentystów 70+ (dostarczanych do skrzynek pocztowych)

Jeśli ktoś nie będzie zadowolony z takiego kolportażu „Gazety Lekarskiej”, w każdej chwili może mieć to, co zechce:

  • wersję elektroniczną (,
  • wersję papierową,
  • obie wersje.

 

Redakcja

ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

tel. (22) 558 80 40, redakcja@gazetalekarska.pl

Karolina Kowalska (redaktor naczelna)

naczelny@gazetalekarska.pl

Anna Wojda (sekretarz redakcji)

anna.wojda@nil.org.pl

Lidia Sulikowska (dziennikarz)

tel. 668 854 344, l.sulikowska@gazetalekarska.pl

Mariusz Tomczak (redaktor portalu internetowego)

tel. (22) 558 80 40, m.tomczak@gazetalekarska.pl

Paweł Doczekalski (redaktor naczelny Biuletynu NRL)

www.gazetalekarska.pl

 

Ogłoszenia

Olga Ostaszewska

tel. 698 297 739, ogloszenia@gazetalekarska.pl

 

W celu zmiany adresu wysyłki „Gazety Lekarskiej” prosimy kontaktować się z właściwą okręgową izbą lekarską. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji, zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 17.11.2023 R.