logo: NIL

Wydawca

Naczelna Rada Lekarska

Dla członków izb lekarskich bezpłatnie

Nakład: 181 000 egz.

 

Redakcja

ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

tel. (22) 558 80 40, redakcja@gazetalekarska.pl

Marta Jakubiak (redaktor naczelna)

tel. 698 297 739, naczelny@gazetalekarska.pl

Lidia Sulikowska (sekretarz redakcji)

tel. 668 854 344, l.sulikowska@gazetalekarska.pl

Lucyna Krysiak (dziennikarz)

tel. 696 487 048, l.krysiak@gazetalekarska.pl

Mariusz Tomczak (redaktor portalu internetowego)

tel. (22) 558 80 40, m.tomczak@gazetalekarska.pl

Paweł Doczekalski (redaktor naczelny Biuletynu NRL)

www.gazetalekarska.pl

 

Reklama i marketing

Elżbieta Tarczyńska

tel. 606 699 830, e.tarczynska@gazetalekarska.pl

 

Ogłoszenia

Sebastian Knysak

tel. (22) 559 13 26, ogloszenia@gazetalekarska.pl

 

W celu zmiany adresu wysyłki „Gazety Lekarskiej” prosimy kontaktować się z właściwą okręgową izbą lekarską. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji, zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.