logo: NIL

Wydawca
Naczelna Rada Lekarska
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie
Nakład: 170 000 egz.

Adres redakcji:

ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
http://www.gazetalekarska.pl

Rada programowa:

Krzysztof Madej - Przewodniczący
Ryszard Golański
Marek Stankiewicz
Jarosław Wanecki
Jarosław Biliński
Damian Patecki
Paweł Czekalski
Sławomir Badurek
Jacek Woszczyk
Dariusz Paluszek

Redaktor naczelny:

Marta Jakubiak tel. 608 316 248, e-mail: naczelny@gazetalekarska.pl

Dziennikarze:

Lucyna Krysiak tel. 661 092 853, e-mail: l.krysiak@gazetalekarska.pl
Lidia Sulikowska tel. 668 854 344, e-mail: l.sulikowska@gazetalekarska.pl

Redaktor naczelny Biuletynu NRL:

Artur Drobniak

Reklama i marketing:

Elżbieta Tarczyńska tel. (22) 559 13 26, 606 699 830 e-mail: e.tarczynska@gazetalekarska.pl

Ogłoszenia:

Olga Aniśko tel. (22) 559 13 26, faks (22) 558 80 42, e-mail: o.anisko@gazetalekarska.pl