Nie ma dobrego prawa bez dobrej legislacji

Naczelna Rada Lekarska opiniuje niemal wszystkie istotne dla funkcjonowania ochrony zdrowia projekty aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustawy i rozporządzenia). NRL przedkładane są również do opiniowania projekty zarządzeń Prezesa NFZ związane z wydaniem warunków zawierania umów i udzileania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń. 
W poszukiwaniu wiedzy o losach projektów przydadzą się dodatkowe linki: 


projekty zarządzeń NFZ | Dzienniki Ustaw | protokoły pos.Komisji Zdrowia Sejmu

Najnowsze wpisy