6 grudnia 2022 r. do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Celem wprowadzonego programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem plastrów EKG w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Program pilotażowy obejmuje świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna – kardiologia. Realizatorem programu pilotażowego będzie mógł zostać świadczeniodawca, który realizuje umowę o udzielanie ww. świadczeń opieki zdrowotnej.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji, etap realizacji oraz etap ewaluacji programu pilotażowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Treść projektu dostępna jest pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12367001/12935001/12935002/dokument591073.pdf

Dodane: 2022-12-07, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj