17 listopada 2022 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Projektowane rozporządzenie ma na celu zwiększenie kwot ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczania świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku świadczeniodawców, którzy w 2022 r. wykazali znaczny wzrost liczby jednostek sprawozdawczych, w stosunku do liczby planowanej, w związku z przejęciem części pacjentów od szpitali, które ograniczyły swoją normalną działalność w związku z wykonywaniem zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W uzasadnieniu do projektu podano, że w wyniku proponowanych zmian zostaną zapewnione dodatkowe środki na funkcjonowanie szpitali.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt dostępny jest pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366358/katalog/12929243#12929243

Dodane: 2022-11-21, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj