logo: NIL
 • Odznaczenie Meritus Pro Medicis zostało ustanowione uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 18 czerwca 2004 r.
 • Odznaczenie przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego.
 • Wnioski o nadanie Odznaczenia mogą składać członkowie i organy izb lekarskich. (wzór Wniosku dostępny jest w zakładce Dokumenty).
 • Osoby, które otrzymały Odznaczenie mogą popierać kolejne kandydatury wystawiając list promocyjny (wzór listu promocyjnego dostępny jest w zakładce Dokumenty).
 • Odznaczenie przyznaje Kapituła Odznaczenia.
 • Kapitułę Odznaczenia stanowią: 
  1. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  2. Wiceprezesi Naczelnej Rady Lekarskiej
  3. Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich
  4. Przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej 
  5. Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego
  6. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  7. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej
  8. 3 Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej wybrani w głosowaniu tajnym spośród członków Naczelnej Rady Lekarskiej niebędących prezesami okręgowych rad lekarskich na podstawie uchwały NRL 19/18/VIII z dnia 9 listopada 2018 r.

Kapituła zbiera się co najmniej jeden raz w roku na wniosek Kanclerza w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i podjęcia uchwały o nadaniu Odznaczenia.

 • Uchwala o nadaniu Odznaczenia jest podejmowana przez Kapitułę w drodze tajnego głosowania.
 • Odznaczenie przyznawane jest nie więcej niż 10 osobom w roku kalendarzowym.