• Odznaczenie Meritus Pro Medicis zostało ustanowione uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 18 czerwca 2004 r.
  • Regulamin nadawania odznaczenia Meritus Pro Medicis został znowelizowany na podstawie uchwały nr 22/23/P-IX Naczelnej Rady Lekarskiej z 2 czerwca 2023 r.
  • Odznaczenie przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego.
  • Odznaczenie przyznawane jest nie więcej niż 5 osobom rocznie.
  • Wniosek o nadanie Odznaczenia może złożyć co najmniej 5 osób spośród: członków Naczelnej Rady Lekarskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, Krajowej Komisji Wyborczej.
  • Odznaczenie przyznaje Kapituła Odznaczenia.
  • Kapituła zbiera się co najmniej jeden raz w roku na wniosek Kanclerza w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i podjęcia uchwały o nadaniu Odznaczenia.Uchwala o nadaniu Odznaczenia jest podejmowana przez Kapitułę w drodze tajnego głosowania.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 7.09.2023