Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia

 

 

EFMA jest corocznym spotkaniem krajowych organizacji lekarskich oraz europejskiego Regionalnego Biura WHO mającym na celu wymianę poglądów na tematy dotyczące zdrowia i wykonywania zawodu lekarza. Odbywa się od 1986 r., co roku w innym państwie – sformalizowaną strukturę Forum uzyskało na spotkaniu w Rzymie w 1990 r., podczas którego krajowe organizacje lekarskie uznały, że stworzone zostało stałe forum umożliwiające owocny dialog z WHO. W roku 2000 Forum odbyło się w Warszawie.

Funkcję ciała wykonawczego Forum pełni Komitet Łącznikowy (Liaison Committee). Na dwóch ostatnich spotkaniach Forum reprezentowane były 42 krajowe organizacje spośród 50 państw europejskich należących do EFMA. Delegacja Naczelnej Izby Lekarskiej uczestniczy w Forum każdego roku.

Forum stanowi okazję do spotkania się z przedstawicielami organizacji lekarskich ze wszystkich państw europejskich, także tych nie należących do UE bądź EOG. Ponadto w ramach EFMA Norweskie Stowarzyszenie Lekarskie przygotowuje bardzo przydatny zbiór informacji o organizacjach lekarskich we wszystkich państwach Europy, który jest uaktualniany każdego roku na podstawie danych przekazywanych przez poszczególne organizacje.

Podczas kolejnych spotkań uczestnicy zajmowali się szerokim spektrum zagadnień, do których należą przyszłość polityki zdrowotnej w Europie, AIDS, choroby zakaźne, opieka zdrowotna osób w podeszłym wieku, promocja zdrowia, prawa pacjenta, finansowanie
opieki zdrowotnej, rozwój systemów opieki zdrowotnej, samobójstwa wśród młodzieży, nadużywanie narkotyków.

Od początku kwestie palenia tytoniu oraz doskonalenia zawodowego lekarzy, a później także sprawa jakości opieki zdrowotnej, znajdowały się w stałym centrum zainteresowań Forum. Forum przyjęło szereg istotnych oświadczeń i zaleceń.