Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory dokumentów jakie mogą być Państwu użyteczne. Za każdym razem powinny być one dostosowane do konkretnych okoliczności oraz oczekiwań składającego pismo. Przed wystąpieniem na drogę formalną radzimy skonsultować się z prawnikiem.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec lekarza korzystającego z ochrony właściwej dla funkcjonariusza publicznego

Prywatny akt oskarżenia o zniesławienie

Przykładowe zgłoszenie nadużycia na portalu internetowym

Przykładowe żądanie usunięcia wpisu zamieszczonego na stronie internetowej

Poniżej zamieszczamy opracowanie Pana Andrzeja Jóźwiaka - prokuratora w stanie spoczynku - dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej organom ścigania.

Udostępnianie dokumentacji medycznej organom Ścigania