logo: NIL

Znaczenia podjętej w tej sprawie decyzji nie sposób przecenić. Gdyby bowiem na tą całą masę kłopotów związanych z COVID miały się jeszcze nałożyć kłopoty z odpadami, byłoby naprawdę źle.

Dla przypomnienia: pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia i GIS z 28 marca br (opis sprawy na stronach NIL)

OdpowiedźPismo GIS do NRL i wojewodów

Konkluzja: odpady medyczne, nawet powstałe wskutek leczenia pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 są odpadami klasy B (nie A) .

Jak wspomniano w odpowiedzi: "W konsekwencji wsposób niezakłócony można kontynuować dotychczasowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym o właściwościach zakaźnych innych niż wysoce zakaźne,zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi . W tej sytuacji należy uznać, że transport odpadów odbieranych zplacówek udzielających świadczeń w zakresie walki z COVID-19 dotyczy transportu odpadów klinicznych kategorii B (UN 3291) według ADR."

Sprawa jest niezwykle ważna dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, gdyż objecie wszelkich odpadów medycznych (nawet powstałych przy udzielaniu świadczeń pacjentom bez podejrzenia zakażeniem SARS-CoV-2) kwalifikacją do klasy A stwarzało trudne do pokonania kłopoty organizacyjne.

Dodane: 2020-04-09, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj