Podczas odbywających się w 2019r posiedzeń Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, w których porządku obrad znajdowały się punkty dotyczące kształcenia podyplomowego pojawiały się postulaty, aby umożliwić lekarzom dentystom specjalizowanie się w innych niż dotąd dziedzinach medycyny. W pierwszej kolejności wniosek dotyczył dwóch specjalizacji:

  •  z medycyny pracy (postulat zgłoszony już w roku 2017), oraz
  •  z mikrobiologii lekarskiej.

W uzasadnieniu i tych propozycji podkreślona była sytuacja części lekarzy dentystów, którzy bądź z przyczyn zdrowotnych, bądź w wyniku sytuacji na rynku stomatologicznym chcieliby podjąć decyzję o zmianie profilu pracy zawodowej.

Obie te propozycje rozszerzenia katalogu dostępnych dla lekarzy dentystów specjalizacji zostały przekazane Zespołowi Roboczemu KSNRL ds. kształcenia.

Najmniej kontrowersji wzbudziła propozycja specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej. Propozycja ta została przestawiona Zespołowi Ministra Zdrowia ds. opracowania projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i w trakcie pracy tego Zespołu spotkała się z jego aprobatą.

Dużo bardziej złożona i skomplikowana jest sprawa ewentualnej specjalizacji lekarzy dentystów w zakresie medycyny pracy:  ta dziedzina medycyny opiera się sporej części na internie, którą lekarze dentyści mieli w programie studiów, ale w nieco innym profilu wykładowym i w mniejszym wymiarze godzin.

Padały też propozycje specjalizacji stomatologów w innych dziedzinach cierpiących na deficyt kadr. Każdą taką propozycję należy rozpatrywać pod katem zgodności programu studiów' jak również czy wymagałyby zmiany definicji kompetencji zawodowych lekarza dentysty zawartych w art.2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

 

 

Dodane: 2019-02-01, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj