Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Jolanta Orłowska-Heitzman

Zastępcy NROZ

1.    Barbara Baranowicz   
2.    Teresa Bieńko   
3.    Edward Charczuk   
4.    Anna Chowaniec   
5.    Stanisław Ciechowicz   
6.    Krzysztof Dach   
7.    Janusz Dembowski   
8.    Marceli Dybek   
9.    Anna Glińska   
10.    Artur Hartwich   
11.    Sabina Kańtoch   
12.    Elżbieta Kidawa   
13.    Wojciech Kolanko   
14.    Śp. Piotr Kolasiński   
15.    Teresa Korta   
16.    Andrzej Krzak   
17.    Józef Kurek   
18.    Andrzej Kużawczyk   
19.    Włodzimierz Majewski   
20.    Krystyna Małecka   
21.    Janusz Małecki   
22.    Jerzy Matysik   
23.    Wanda Mielcarek   
24.    Waldemar Naze   
25.    Mieczysław Orzeł   
26.    Ewa Paszek   
27.    Andrzej Podolecki   
28.    Śp. Krystyna Rejminiak   
29.    Marta Rodziewicz-Kabarowska   
30.    Ryszard Rzeszutko   
31.    Anna Serafinowska-Kiełczewska   
32.    Katarzyna Siembab   
33.    Kazimierz Swoboda   
34.    Michał Szolginia   
35.    Jan Świątkowski   
36.    Anna Tarkowska   
37.    Małgorzata Tomczykowska   
38.    Halina Traczewska   
39.    Irena Utrata   
40.    Wanda Wenglarzy-Kowalczyk   
41.    Lech Żak