Przewodniczący komisji 2022 - 2026

Jerzy Jakubiszyn

Członkowie komisji 2022 – 2026

 1. Leszek W. Dudziński
 2. Agnieszka Gorgoń-Komor
 3. Mariusz Janikowski
 4. Marek Jodłowski
 5. Dariusz Kutell
 6. Ryszard Mońdziel
 7. Filip Pawliczak
 8. Tomasz Romańczyk

Pracownik biura obsługujący komisję

Małgorzata Rachwalska

Przewodniczący komisji 2018 - 2022

Tomasz Romańczyk

Członkowie komisji 2018 - 2022

 1. Barucha Paweł
 2. Dziedzic Mieczysław
 3. Jakubiszyn Jerzy
 4. Kralkowska Ewa
 5. Mońdziel Ryszard
 6. Nekanda-Trepka Ładysław
 7. Pacholec Anita
 8. Skonecka Joanna
 9. Wrona Grzegorz

Pracownik biura obsługujący komisję
Danuta Mleczko

Przewodniczący komisji 2014 - 2017

Tomasz Romańczyk (od 15 stycznia 2016 r.)

Marek Jodłowski (do 15 stycznia 2016 r.)

Członkowie komisji 2014 - 2017

 1. Zbigniew Brzezin
 2. Andrzej Cisło
 3. Mieczysław Dziedzic (od 15 stycznia 2016 r.)
 4. Jolanta Małmyga
 5. Ryszard Mońdziel (od 15 stycznia 2016 r.)
 6. Halina Porębska (do 13 października 2015 r.)
 7. Grzegorz Wrona 
 8. Jarosław Wanecki 
 9. Paweł Barucha
 10. Ewa Kralkowska 

Pracownik biura obsługujący komisję
Danuta Mleczko

Przewodniczący komisji 2010 - 2013
Zbigniew Brzezin    

Członkowie komisji 2010 - 2013
1.    Mieczysław Dziedzic    
2.    Jerzy Friediger    
3.    Jerzy Jakubiszyn    
4.    Marek Jodłowski    
5.    Krzysztof Makuch    
6.    Jolanta Małmyga    
7.    Halina Porębska    
8.    Konstanty Radziwiłł    
9.    Tomasz Romańczyk    

Pracownik biura obsługujący komisję 2010 - 2013
Danuta Mleczko