Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów to nie tylko strażnicy zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Tutaj prezentujemy Wam nasze pasje, niemieszczące się w standardowym, codziennym zakresie działań rzeczników. Opowiadamy Wam historie o naszych przygodach z medycyną i kulturą, o wizytach w różnych stronach świata, o etyce i lekarskich wartościach na co dzień.

Opowiadamy, by pokazać, że Kodeks Etyki Lekarskiej stawia nie tylko zakazy, których złamanie kończy się odwiedzinami u rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Kodeks Etyki Lekarskiej to również – dla każdego lekarza i lekarza dentysty – wezwanie do działania: Postępuj godnie i tak, aby żyć było warto.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów, obecnych i byłych rzeczników, do podzielenia się swoimi pasjami!