Stenogram z Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy

Sprawozdanie stenograficzne z Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy będzie wyłożone do dnia 4 sierpnia 2016 r. do wglądu uczestników Zjazdu w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do czwartku oraz w godzinach 8:00-15:00 w piątki.

Delegat oraz każdy uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji może autoryzować swoje wystąpienie, zgłaszając poprawki redakcyjne lub inne zastrzeżenia do treści sprawozdania stenograficznego w terminie 6 tygodni od dnia wyłożenia go do wglądu.

Elektroniczna wersja stenogramu dostępna jest tutaj.

Dokumenty