W związku z nieprzewidzianymi ograniczeniami w zakresie organizacji zdarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wprowadzonymi na czas zagrożenia epidemicznego i na okres stanu epidemii COVID-19 informuję co następuje:

Organizator kształcenia, który uzyskał uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków do prowadzenia stacjonarnego kursu medycznego jako formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, może zmienić stacjonarną formę przekazu wiedzy na formę przekazu wiedzy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem sieci Internetowej bez konieczności uzyskiwania nowej uchwały Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Warunkiem, który trzeba spełnić, jest przedstawienie przez organizatora kształcenia Naczelnej Radzie Lekarskiej:

- listy wydarzeń edukacyjnych, które zamierza realizować w formie kształcenia na odległość za pośrednictwem sieci Internetowej oraz

- odpowiednio zmodyfikowanego regulaminu kształcenia.

Możliwość realizacji doskonalenia zawodowego bez ubiegania się ponownie o uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków do prowadzenia danej formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dotyczy tylko tych sytuacji, w których program kształcenia wydarzenia edukacyjnego pozostanie niezmieniony w stosunku do formy stacjonarnej, która uprzednio uzyskała akceptację Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dodane: 2020-05-29, przez: Krzysztof

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj