Cel

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w niniejszym serwisie internetowym zamieszczane są podstawowe informacje o lekarzach i lekarzach dentystach. W celu osiągnięcia w pełni profesjonalnego zasobu informacji o lekarzach i lekarzach dentystach postawiliśmy do Państwa dyspozycji również możliwość opublikowania fotografii. Fotografia członka samorządu będzie publikowana w serwisie tylko pod warunkiem posiadania jego zgody.

Generalne zasady

Podstawową normą obowiązująca Naczelną Izbę Lekarską jest respektowanie z najwyższą uwaga zasady dobrowolności publikowania fotografii lekarzy i lekarzy dentystów, opartej na pisemnie wyrażonej zgodzie. Formalne, pisemne wyrażenie zgody może być w każdej chwili i bez podania przyczyn, przez każdego lekarza i lekarza dentystę - cofnięte. Wówczas w możliwie najkrótszym czasie fotografia osoby wycofującej zgodę przestanie być publikowana w serwisie.

Przebieg procedury publikacji w Internecie fotografii lekarza i lekarza dentysty

  1. Wizerunek jest bardzo wrażliwą daną osobową. Aby fotografia została opublikowana w naszym serwisie i była publicznie dostępna konieczna jest pisemna zgoda osoby zainteresowanej. Dostępny jest standardowy formularz (do pobrania na dole strony), którego podpisanie i przekazanie do macierzystej, Okręgowej Izby Lekarskiej jest warunkiem publikacji zdjęcia. Podpisane oświadczenie będzie przechowywane w aktach osobowych lekarza/lekarza dentysty, a w razie wycofania zgody na publikację zdjęcia - zniszczone.
  2. Następnie, fakt wyrażenia zgody na publikację zdjęcia będzie odnotowany w komputerowym Okręgowym Rejestrze Lekarzy. Wraz z pozostałymi danym przesyłanymi w cyklu dziennym z Okręgowej izby Lekarskiej do Naczelnej Izby Lekarskiej będzie przesyłana informacja o zgodzie na publikację zdjęcia. Tak przekazana do Naczelnej Izby Lekarskiej informacja będzie podstawą do opublikowania zdjęcia członka samorządu w naszym serwisie.
  3. Jakie konkretnie zdjęcie będzie opublikowane zależy przede wszystkim od Państwa. W Okręgowych Rejestrach Lekarzy znajdują się zeskanowane zdjęcia członków samorządu, pochodzące z osobistych dokumentów. Jeśli nie są one aktualne to mogą Państwo przesłać nowsze (np. elektronicznie) do swojej Izby i wówczas zostaną one przekazane do Naczelnej Izby Lekarskiej. Szybszym rozwiązaniem jest elektroniczne (!) przesłanie fotografii bezpośrednio na adres Naczelnej Izby informatyka@hipokrates.org, z koniecznie podanym numerem Prawa Wykonywania Zawodu.

Zaprzestania publikacji fotografii

Cofnięcie zgody na publikację zdjęcia polega na przekazaniu tej decyzji do Działu Rejestru (macierzystej) Okręgowej Izby Lekarskiej, gdzie funkcjonuje komputerowy, okręgowy Rejestr Lekarzy. Decyzja o cofnięciu zgody może być przekazana w dowolnej formie (pisemnie, telefonicznie) pod warunkiem możliwości sprawdzenia tożsamości osoby przekazującej swoją decyzję.

Decyzja o cofnięciu zgody na publikację zdjęcia powinna zostać bezzwłocznie wprowadzona przez pracowników Izby do systemu komputerowego, tak - aby przy najbliższej wysyłce danych do Naczelnej Izby Lekarskiej właściwa informacja dotarła do Centralnego Rejestru Lekarzy RP.

Aspekty techniczne

Przesyłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG i posiadać następujące parametry: wymiary - szerokość: 140 - 150 pikseli, wysokość: 170 - 180 pikseli, rozmiar pliku: 5-10 kB (maksymalnie 40kB). Zalecamy nazwanie pliku 7-mio cyfrowym numerem Prawa Wykonywania Zawodu.