Sprawozdanie z konferencji w dniach 10 i 11.01.2005 r.

Podczas wizyty przedstawicieli American Medical Association zorganizowane zostały dwie konferencje, z których pierwsza, w dniu 10.01.2005, była spotkaniem z osobami reprezentującymi administrację w ochronie zdrowia.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Zdrowia Pan Paweł Sztwiertnia, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych Pan Michał Kamiński i Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej NFZ Pan Zbigniew Teter, pierwszy Prezes samorządu lekarskiego Prof. Tadeusz Chruściel, Dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń Prof. Romuald Holly, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Prof. Henryk Skarżyński, Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Prof. Stanisław Radowicki oraz przedstawiciele samorządu lekarskiego. Przedstawiciele AMA - Robert Musacchio odpowiedzialny za CPT w AMA, Michael Beebe - Dyrektor d/s Informacji i Wydawnictw CPT, Marie L. Mindeman - Dyrektor Komitetu Redakcyjnego CPT przedstawili zalety opracowanego w Stanach Zjednoczonych systemu kodowania, natomiast na pytania dotyczące rozliczania i wyceny świadczeń medycznych odpowiedzi udzielał w ramach przeprowadzonej telekonferencji dr Simon Kenneth Dyrektor Medyczny Centers for Medicare & Medicaid Services i Przedstawiciel Rządu USA w Komitecie Redakcyjnym CPT. Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej omówili następnie możliwości zaadaptowania amerykańskiego systemu kodowania i wyceny procedur medycznych w Polsce w ramach projektu CPT-PL. Konferencja potwierdziła żywe zainteresowanie środowiska lekarskiego oraz przedstawicieli władz projektem CPT-PL. W toku dyskusji podkreślano dokładność listy kodów CPT, rolę standardu jaką spełniają precyzyjne definicje procedur, potrzebę stosowania listy dobrze dostosowanej do realiów praktyki, niezależność definicji procedur od finansowania.
W dniu następnym odbyła się konferencja dla szerszej grupy gości, w której udział wzięli przedstawiciele ośrodków medycznych, ośrodków naukowych samorządu lekarskiego oraz zainteresowani lekarze. Również w toku tej konferencji powszechne były głosy potwierdzające celowość wprowadzenia zmian w systemie kodowania i wyceny procedur medycznych w Polsce. Tak znaczne zainteresowanie wskazuje, że istnieje zapotrzebowanie na dobrze sprawdzony w praktyce, dopracowany system definiowania procedur i świadczeń wykonywanych przez lekarzy w polskiej opiece medycznej. CTP - co wielokrotnie podkreślano - jest takim systemem i jego adaptacja do polskich warunków jest możliwa i wskazana.
 

Program konferencji w dniu 11.01.2005 r.

 

Konferencja: Amerykański system kodowania procedur medycznych - Aktualna Terminologia Procedury
11:00 Otwarcie i wprowadzenie - dr Krzysztof Makuch
11:10 Historia Aktualnej Terminologii Procedury - AMA
11:25 Stosowanie CPT w amerykańskiej opiece zdrowotnej - AMA
11:40 Proces uaktualniania CPT oraz organizacja Komitetu Redakcyjnego - AMA
11:55 RBRVS - ocena względnej wartości procedur - AMA
12:10 Model współpracy płatnika z korporacjami zawodowymi- dr Kenneth Simon
12:25 Perspektywy zastosowania CPT w innych krajach - AMA
12:40 Projekt CPT-P - dr Romuald Krajewski
12:50 Możliwości zastosowania RBRVS i oceny kosztów w Polsce - dr Adam Kozierkiewicz
13:00 Dyskusja

Dodane przez: Administrator

Wizyta robocza w USA w dniach 16.10.2005 r - 26.10.2005 r.

Wizyta robocza w U.S.A. W dniach 16.10.2005 r. -26.10.2005 r. przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia udali się, na zaproszenie American Medical Association, do Stanów Zjednoczonych celem zapoznania się z funkcjonowaniem systemu kodowania procedur medycznych CPT.

Naczelną Radę Lekarską reprezentowali:
Prezes Konstanty Radziwiłł
Koordynator projektu CPT-PL doc. Romuald Krajewski
dr n. med. Małgorzata Symonides
dr n. med. Adam Kozierkiewicz
mgr Wojciech Idaszak - pracownik Zespołu Radców Prawnych NIL

Ze strony Ministerstwa Zdrowia udział wziął były Minister Pan Leszek Sikorski, obecnie Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentował Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Pan Artur Fałek.

Program wizyty obejmował spotkania z przedstawicielami Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, członkami Komisji Kongresu ds. finansów publicznych. Przedmiotem prowadzonych rozmów była rola systemu kodów CPT w opiece zdrowotnej w U.S.A. oraz współpraca instytucji rządowych z American Medical Association w zakresie rozwijania systemu CPT.
Następnie członkowie delegacji mieli okazję uczestnictwa w charakterze obserwatorów w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego CPT, na którym rozpatrywano zgłoszone propozycje zmian kodów CPT. Obserwacja pracy Komitetu Redakcyjnego najlepiej obrazuje efektywność i stricte merytoryczny sposób wprowadzania nowych i usuwania niewykonywanych procedur z księgi kodów CPT.
Ostatnia część wizyty miała charakter bardziej roboczy i obejmowała spotkania z pracownikami biura American Medical Association, w trakcie których omawiane były zagadnienia związane z działaniem zaplecza technicznego całego systemu kodowania i oceny względnej wartości procedur medycznych.

Wizyta dała okazję do poznania szczegółów funkcjonowania systemu kodów procedur medycznych CPT w praktyce oraz poznania specyfiki funkcjonowania tego systemu w opiece zdrowotnej Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat wizyty już wkrótce w Gazecie Lekarskiej.

Dodane przez: Administrator

Uchwała nr 1328/05/P-IV

W dniu 25 listopada 2005 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę NR 1328-05-P-IV w sprawie możliwości wykorzystania systemu klasyfikacji świadczeń medycznych Current Procedural Terminology (CPT) w wersji 4 wraz ze skalą ich względnej wartości Resource Based Relative Value Scale (RBRVS) w polskim systemie ochrony zdrowia, w części finansowanej ze środków publicznych. Załącznik do uchwały w postaci opracowania "Propozycja wykorzystania Current Procedural Terminology (CPT) w systemie ochrony zdrowia w Polsce" dostępny jest w zakładce "Publikacje dotyczące CPT"

Dodane przez: Administrator