Terminologia procedur medycznych CPT-PL

Ukazało się pierwsze wydanie tłumaczenia amerykańskiej terminologii procedur medycznych „Current Procedural Terminology”. Wydana przez Naczelną Izbę Lekarską książka stanowi propozycję skorzystania z ogromnego doświadczenia amerykańskich lekarzy w definiowaniu procedur medycznych. Klasyfikacja procedur CPT-PL oparta jest na zasadach klinicznych i niezależna od sposobów finansowania świadczeń. W ogólnej informacji o CPT-PL czytamy:

„Naczelna Izba Lekarska zaleca korzystanie z kodów CPT-PL w sprawozdawaniu wykonywanych procedur medycznych, ponieważ CPT-PL pozwala na dokładne opisanie i zgłoszenie czynności wykonywanych przez lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.”

Jeżeli bardzo często słyszymy, że stosowane do rozliczania świadczeń klasyfikacje służą bardziej ukryciu niż wykazaniu rzeczywistego wysiłku lekarzy i nie jesteśmy zadowoleni z tego, że w miejscu pracy wykonujemy mnóstwo czynności, których nikt nie zamierza zauważać ani rozliczać, CPT-PL może być punktem wyjścia do zmiany tej sytuacji. Więcej...

Przydałby się w Polsce - Amerykański system kodowania procedur i świadczeń medycznych

Kiedy piszę ten artykuł nie wiadomo jeszcze jakie zmiany w systemie ochrony zdrowia nastąpią w Polsce po wyborach i czy nastąpią w ogóle. To sprawa dla polityków i na pewno mają oni mnóstwo innych, być może niekoniecznie ważniejszych, ale za to bardziej pilnych czy głośnych spraw do załatwienia. Trudno byłoby jednak znaleźć kogoś, kto by uważał, że system powinien zostać jak jest. Byłaby więc to dobra pora do uporządkowania różnych aspektów jego funkcjonowania i do rozpoczęcia wdrażania sprawdzonych rozwiązań, które miałyby szanse przetrwać dalsze zmiany polityczne.

Amerykański system kodowania procedur i świadczeń medycznych (Current Procedural Terminology - CPT), o którym już wcześniej pisaliśmy, mógłby być dobrym rozwiązaniem do definiowania i sprawozdawania tego, co dzieje się na poziomie lekarz-pacjent lub mówiąc ogólniej świadczeniodawca-pacjent. Zainteresowanym szczegółami polecamy wcześniejsze artykuły i informacje na stronach internetowych Naczelnej Izby Lekarskiej. Jest to stale doskonalony i uaktualniany system oparty na zasadach klinicznych, przez co jest przejrzysty i zrozumiały dla fachowego personelu ochrony zdrowia. Stanowi merytoryczny opis czynności medycznych i może być używany w bardzo zróżnicowanych warunkach, do rozmaitych celów. Więcej...

Propozycja wykorzystania Current Procedural Terminology (CPT) w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Plik do pobrania

Czas wycenić pracę lekarza

Wartościowanie pracy lekarza - nowa inicjatywa Naczelnej Izby Lekarskiej

Konieczność opracowania systemu obiektywnej wyceny wysiłków lekarzy dostrzegł już V Krajowy Zjazd Lekarzy w 1997 r. Ze względu na wiążące się z tym zagadnieniem trudności dopiero we wrześniu 2002 r. Naczelna Izba Lekarska przystąpiła do wykonania jego uchwały dotyczącej opracowania systemu wartościowania pracy lekarzy. Propozycja realizacji tych zamierzeń została przedstawiona w publikacji pt. System wartościowania pracy lekarzy, wydanej na zamówienie Naczelnej Izby Lekarskiej z okazji VII Krajowego Zjazdu Lekarzy w Toruniu. Środowisko lekarskie od dłuższego czasu wyrażało potrzebę właściwej oceny i określenia poziomu wynagrodzeń odczuwając dyskomfort i frustrację spowodowaną nieadekwatnymi płacami w publicznej służbie zdrowia. Pomimo że w ostatnich latach nastąpiła znaczna zmiana organizacyjna w ochronie zdrowia, a duża część lekarzy pracuje już we własnych praktykach i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, potrzeba wartościowania pracy lekarskiej nie zmniejszyła się. Wręcz przeciwnie. Więcej...

Amerykański system kodowania procedur

Czas wycenić pracę lekarza

W praktyce lekarskiej właściwe określenie jaką procedurę wykonano u chorego stało się codzienną czynnością. Jest to podstawa rozliczeń, sprawozdań i statystyk.
Żaden system definiowania nie jest doskonały i wszyscy lekarze wiedzą jak wiele trudności może być związanych ze znalezieniem kodu procedury według ICD-9, czy kodu procedur kontraktowanych przez NFZ, który choćby w przybliżeniu odpowiadałby temu, co rzeczywiście zrobiono. Problemów jest wiele.
Czy należy dążyć do ujęcia wszystkiego co się jednorazowo wykonuje w jednym kodzie, czy lepiej podzielić procedurę na mniejsze, ale prostsze i łatwiejsze do zdefiniowania części i sumować je? Jak dokładnie należy sformułować opis procedury i następnie na jakie odstępstwa od tego opisu można zezwolić, aby nadal rzeczywistość odpowiadała kodowi? Więcej...

CPT w Polsce - Pierwsza faza testowania

W dniach 10-12 stycznia br. mieliśmy przyjemność gościć po raz kolejny grupę pracowników American Medical Association, którzy zajmują się sprawami Current Procedural Terminology. Przyjechali do Warszawy (zresztą na własny koszt), aby pomóc w rozpoczęciu pierwszej fazy testowania CPT w warunkach polskiej praktyki lekarskiej. AMA jest bardzo zainteresowane możliwościami wprowadzenia CPT w innych krajach. Lista jest stosowana od 5 lat w RPA, trwają prace nad ewentualnym wdrożeniem w Portugalii, Izraelu, Japonii, Chile. Więcej...