CPT-PL jest listą definicji procedur wykonywanych przez lekarzy i innych fachowych pracowników ochrony zdrowia. Jest to tłumaczenie Current Procedural Terminology, która jest opracowana przez American Medical Association i stanowi narodowy standard kodowania procedur medycznych w Stanach Zjednoczonych. American Medical Association jest właścicielem praw autorskich CPT-PL.

Pliki dostępne na tej stronie zawierają ogólne informacje na temat historii klasyfikacji CPT-PL, zasad jej stosowania i możliwości wykorzystania w ochronie zdrowia. Podstawą jest prezentacja PowerPoint cpt-pl_info.ppt.

Plik cpt-pl_info.doc zawiera obszerniejsze omówienie zagadnień przedstawionych na kolejnych przezroczach w prezentacji.

Dokumenty: cpt-pl_info_i_prezentacja.pdf cpt-pl_info_prezentacja_i_tekst.doc cpt-pl_info_prezentacja_i_tekst.pdf stanowią różne formaty prezentacji i dokumentu tekstowego. Można je wykorzystywać do przedstawienia podstawowych informacji o CPT-PL w formie wykładu i materiałów uzupełniających, jako materiały drukowane lub przekazywane drogą elektroniczną.