Wpis z 23 marca "Potwierdzanie prawa do świadczeń przez obywateli Ukrainy" kończył się konkluzją o konieczności stosowania specjalnych wzorów oświadczeń dla tych pacjentów- obywatei Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny na mocy niedawnej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, a którzy nie mają (choćby z braku peselu) możliwości potwierdzenia swych uprawnien poprzes syste EWUŚ.

W dniu 1 kwietnia br Minister Zdrowia podpisał i skierował do ogłoszenia nowelizację rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kluczowym elementem tego rozporządzenia sa 2 nowe załączniki:

  • Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, oraz
  • Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, 682, 683 i 684).

Oba wzory oświadczeń w jednym pliku. Są to dokumenty obszerniejsze tekstowo, gdyż zawierają niezbędne tłumaczenia objaśnień i pouczeń.

 

PLIK  Z  WZORAMI   OŚWIADCZEŃ

 

 

Dodane: 2022-04-04

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj