Wywód zaczyna się od dodatku "covidowego", jaki w wysokości 3% wartości sprawozdanych świadczeń był wypłacany do każdej faktury wysyłanej do NFZ (dodatkową fakturą)

Dodatek ten był ustanowiony w Zarządzeniu 217/2021/DSOZ  z grudnia 2021r. https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/140/Zarządzenie-217_2021_DSOZ ,w którym to Zarządzeniu  dodatek 3% to §2ust.1. pkt5.

Jeszcze niedawno, uroczyście zapewniano, że "3% zostaje". Można było taka pewnośc wysnuć choćby na podstawie Zarządzenia 24/2022/DSOZ, w którym znowelizowano wiele zapisów Zarządzenia 217, ale przepisu stanowiącego o 3% z tytułu" realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii" - tego przepisu Zarządzenie 24/2022 nie usunęło.

Cóż z tego, skoro Komunikatem NFZ poinformowano o zmianie polecenia Ministra Zdrowia i o zaprzestaniu wypłacania tego dodatku począwszy od kwietnia (ostatni dodatek płatny bedzie w kwietniu, za marzec) . No a co z Zarządzeniem 24/2022/DSOZ? - zostało właśnie uchylone Zarządzeniem 34/2022/DSOZ

W następnym Zarządzeniu Prezesa NFZ (35/2022/DSOZ) wykreślono z §2 cały ust.1 , wraz z "naszym" pkt.5 .

Nowy dodatek "drożyźniany"?

25 marca br. opublikowano Komunikat o planowanym przeznaczeniu :

  • 2 mld zł na kontrakty szpitalne,
  • 600 mln zł dla "gabinetów lekarzy specjalistów"

, co miałoby się odbić 4,5% antyinflacyjnym wzrostem wyceny od maja br.

Oczywiście, z punktu widzenia lekarzy dentystów realizujących kontrakty dobrze byłoby wiedzieć, czy pod terminem użytym w Komunikacie "gabinety lekarzy spejalistów" kryje się też stomatologia. Czy rozwijający tę zapowiedź Prezes NFZ, mówiąc: "Podeszliśmy do tego szeroko, uwzględniając podwyżkę w wielu różnych zakresach świadczeń, od POZ, przez AOS i szpitale, po hospicja" - miał na myśli również leczenie stomatologiczne? - wymaga niezwłocznego wyjaśnienia.

Funkcjonują obecnie 2 raporty AOTMiT dotyczące wyceny świadczeń stomatologicznych:

  1. Chirurgia stomatologiczna i periodontologia – wycena pakietów świadczeń nr WT.5403.33.2021
  2. Wycena wymiany wypełnienia amalgamatowego w zębie stałym lub mlecznym nr WT.5403.22.2021

Drugi z wymienionych raportów, trochę wbrew swemu tytułowi zawiera propozycje wyceny wypełnień. Raport ten został 2 dni temu udostępniony Naczelnej Radzie Lekarskiej jako realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Przygotowywany jest komentarz KS NRL do tych wyliczeń. Oba raporty opierają się na danych z roku 2021 i oba raporty wyliczenia z danych otrzymanych od placówek STM aktualizowały w obszarze kosztów "do poziomu roku 2022" współczynnikiem wynoszącym zaledwie 13,15%.

Zapowiadany komunikatem NFZ z 25 marca 4,5% dodatek  ma być wyrównaniem ostatnio zaistniałej drożyzny, toteż niezależnie od zwiększonej wyceny świadczeń zainicjowanej raportami AOTMiT, powinien dotyczyć też stomatologii.

 

Dodane: 2022-03-30

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj