Co rok Fundusz publikuje Sprawozdanie, które jest dokumentem z roku na rok bardziej rozbudowanym. Warto mieć pod ręką dane dotyczące Stomatologii. Są one każdorazowo (co rok)  przedmiotem analizy Komisji Stomatologicznej NRL.

Pierwszym dostepnym dokumentem jest okresowe sprawozdanie za 4 kwartały 2020r (narastająco). Zamieścilismy je w tym miejscu już 3 maja 2021r.

Tyle, że od razu w zbiorczym zestawieniu uwagę KS NRL przykuły 2 kwoty:

  • kwota wykonania rocznego pomocy doraźnej stanowiąca aż 50% wartości wykonania kontraktu ogólnostomatologicznego (oznaczałaby przy 53 tysiącach porad doraźnych koszt każdej z nich ok 8,5 tys zł) ,
  • kwota 90 mln zł za ryczałty dla 16 dentobusów (dawałoby to bowiem po 20 tys zł za każdy dzień roboczy dentobusu przez cały 2020 rok)

NRL zwróciła się w dniu 18 maja 2021r. do NFZ o wyjaśnienia w tej sprawie. 10 czerwca nadeszło pismo, w którym NFZ prostował obie kwoty- ryczłtów miało być nie 90 mln a 19 mln zł. W dalszym ciągu jednak kwota wykonania całego budżetu STM była nienaturalnie wysoka (ok 1mld 900 mln). Tymczasem oficjalne sprawozdanie finansowe (sporządzone w rygorze ustawy o rachunkowości) podsumowało rok 2020 w Stomatologii na 1mld 630 mln. Ponad 300 mln różnicy skłoniło do dalszych poszukiwań. Okazało się w ich trakcie, że tabela IV.8.1. zestawienia za IV kwartał, będąca w formacie arkusza Excela zawiera błąd w 2 komórkach arkusza wykonań Oddziału Łódzkiego( komórki przenosiły wartość do tabeli zbiorczej jako liczbę z przesuniętym przecinkiem o 2 miejsca w prawo, czyli stukrotnie wyższą.

Konkluzja przedstawiona Funduszowi w piśmie z dnia 26 lipca 2021r. jest bolesna, ale chyba prawdziwa. Wygląda bowiem na to, że dane pochodzące ze sprawozdań nie są analizowane w Funduszu. Pomyłka jest rzeczą ludzką (szczególnie, kiedy jest spowodowana błędem w narzedziu elektronicznym). Ale tak znaczne odstępstwo od normy jak 8,5 tys zł za statystyczny zabieg trepanacji czy ekstrakcji zeba w pomocy doraźniej, czy tez 20 tys ryczałtu dziennie dla 1 dentobusu- powinny skłonić do poszukiwań przyczyn takich niebywałych danych.

W piśmie poprzedzającym zaplanowane 30 lipca 2021r. spotkanie NRL-MZ-NFZ postawiona została przez NRL teza, że własnie brak nalezytego zainteresowania, a nie brak środków finansowych jest właśnie głównym powodem systematycznej deprecjacji stomatologii publicznej.

 

Sporządzone (link obok) zestawienie zawiera jeszcze inna konkluzję: Trzy różne wersje wykonania rocznego STM za rok 2020 różnią się od siebie o ok. 170 mln. Wyliczony na podstawie danych NFZ koszt reformy tabeli punktowej świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych to kwota ok 200 mln. I w tej sprawie prowadzimy rozmowy juz 10 miesięcy. A chodzi o kwotę porównywalną z różnicami "zamknięć" bilansu STM - w zależności od tego, na który dzień ten bilans jest sporządzany.   

A sprawozdanie Funduszu za cały 2020 rok? (nie chodzi o sprawozdanie finansowe) Nie zawiera szczegółowych wykonań Oddziałów . Są tam jednakże równie ciekawe liczby , z których można jednak wyciągnąć jedynie nieciekawe wnioski o pogarszajacej się kondycji leczenia stomatologicznego finansowanego ze środków publicznych. Szczegóły w Galerii slajdów u dołu.

Dodane: 2021-08-06

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj