logo: NIL
07 kwietnia 2020r. godz. 12:30

 

Do Prezesa NRL wpłynęło  pismo od Prezesa NFZ:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, zgodnie z § 2 ust. 3 - 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 140 z późn.zm.), projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie podczas epidemii COVID-19 dostępności do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, udzielanych w ramach zawartych umów.

Projekt znajduje się na stronie

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-leczenie-stomatologiczne,6679.html

Aktualne Zarządzenie ws określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne z naniesionymi na czerwono zmianami:

Tekst z naniesionymi propozycjami zmian

Co zawiera propozycja?

W okresie  stanu epidemii :

a) dzieciom do ukończenia 18. roku życia w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 4,0;

b) osobom dorosłym w ramach zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne, wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych – 2,4;

c) wysokość ryczałtu w pomocy doraźnej za 1-godzinny dyżur ustala się jako iloczyn średniej cenyjednostki rozliczeniowej (punktu) stosowanej na terenie właściwości oddziału wojewódzkiego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz współczynnika korygującego 100.

d) w przypadku udzielenia świadczeń określonych w katalogu świadczeń stomatologicznych podczas 1 godzinnego dyżuru stomatologicznej pomocy doraźnej, oprócz ryczałtu, o którym mowa w punkcie c, dodatkowo wprowadza się współczynnik korygujący wycenę udzielonych świadczeń – 2,4”.

e) zmienia się zakres godzinowy dyżuru pomocy doraźnej.

 

 

Dodane: 2020-04-07

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj