logo: NIL

W dniu 8 kwietnia 2020r. Prezydium NRL podjęło Stanowisko opiniujące przesłany dzień wcześniej projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Stanowisko Prezydium NRL z 8 kwietnia 2020r.

Prace nad wydaniem tego Stanowiska były utrudnione, gdyż wbrew dacie widniejącej na piśmie przekazującym NRL projekt do konsultacji (6 kwietnia) faktycznie projekt wpłynął 7 kwietnia z terminem przekazani opinii do 8.04, do godziny 12tej. To ważne, gdyż mając więcej czasu moglibyśmy służyć stosownymi wyliczeniami.

Nad projektem pochyliła się cała Komisja Stomatologiczna. W dyskusji dominował pogląd o konieczności uregulowania zasad udzielania świadczeń również w warunkach odwołania stanu epidemii.

Samorząd lekarski nie znajduje podstaw do takiego zróżnicowania sytuacji  placówek pomocy doraźnej od pozostałych gabinetów stomatologicznych, przejawiającego się w szczególności  w braku zabezpieczenia pokrycia stałych kosztów udzielania świadczeń (ryczałt). Zaproponowany więc został przez nas ryczałt dla placówek STM w wysokości połowy kwoty, jaką NFZ projektuje dla placówek pomocy doraźnej.

Drugim ważnym elementem jest konieczność pozostawienia współczynników korygujących przynajmniej do końca roku. To już było wielokrotnie uzasadniane- powstają teraz we wszystkich kontraktach znaczne „niedowykonania”. Można wystawić fakturę na 1/12 , ale trzeba mieć świadomość, że udzielając świadczeń wycenianaych w proporcji 1:1 będziemy ponosić ciągła stratę z uwagi na koszt zabezpieczenia sanitarnego i przesuniemy tylko kłopoty finansowe na koniec roku i początek następnego.

Andrzej Cisło
wiceprezes NRL

Dodane: 2020-04-08

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj