Zagadnienie to ma podstawowe znaczenie dla tych praktyk i podmiotów , które zamierzają zawrzeć z podmiotem prowadzącym szkołę Porozumienie o współpracy.

Ustawa dość jednoznacznie nakazuje dostosować umowy " do potrzeb zdrowotnych i wykonania tej umowy".

Oznacza to, że przynajmniej ta część kontraktu, która przeznaczona jest na wykonanie pieski szkolnej powinna być nielimitowana. Już od etapu opiniowania projektu Zarządzenia Prezesa NFZ, dostosowującego reguły wykonywania umów do warunków ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami,NRL zwracała uwagę na wysokie prawdopodobieństwo nienależytego wykonania postanowień ustawy, właśnie w zakresie (nie)limitowania świadczeń szkolnych.

wpis - Komunikat Komisji Stomatologicznej

W gruncie rzeczy chodzi o ryzyko, że "nadróbki" kontraktu wynikające z przekroczenia wspomnianej Zarządzeniu 120/2019 "kwoty wyodrębnionej" nie muszą powodować zwiększenia wartości umowy.

Fundusz nie dostrzega tego problemu. Poniżej link do pisma, jakie NRL otrzymała od wiceprezesa NFZ:

 190916_NFZ_NRL_opiekaszkolna (63.4 KB)

..na co odpowiedziała listem z dnia 20 września, postulując inną formułę przepisu-wyraźnie zabezpieczającą placówki medyczne przyjednoczesnym zagwarantowaniu, że nielimitowane finansowanie dotyczy tylko tych przekroczeń kontraktu, które wynikają z przekroczenia "kwoty wyodrębnionej".

 190920_NFZ_opiekaszkolna_odp (1.0 MB)

Ponieważ NFZ utrzymuje, że problemu nie ma, że całość dotyczy rozumienia sfformułowania "zakres" , pismem z dnia 7 grudnia 2020r. NRL zwróciła się z zapytaniem o wyjaśnienia pozwalające w drodze dwustronnych uzgodnień przyjąć interpretację czyniącą zadość przepisom ustawy i bezpieczeństwu praktyk realizujących świadczenia ogólnostomatologiczne (i będących jednoczesnie stroną porozumienia z organem prowadzącym szkołę.

2020-01-07 | Pismo NRL do Zastępcy Prezesa NFZ  

Dodane: 2019-12-16, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj