logo: NIL

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W dniu 23 czerwca 2017 r. Naczelna Rada Lekarska ustanowiła Medal im. Dr Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni” za zasługi w działalności społecznej oraz filantropijnej ukierunkowanej na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym. Zgodnie z Regulaminem nadawania Medalu rocznie przyznawane są nie więcej niż dwa Medale.

Zapraszamy członków i organy izb lekarskich, a także przedstawicieli instytucji związanych z ochroną zdrowia, do zgłaszania kandydatur osób lub instytucji, które były i/lub są szczególnie zaangażowane w działalność o charakterze społecznym lub filantropijnym i zasługują, Waszym zdaniem, na przyznanie Medalu Hominem Inveni.

Regulamin nadawania Medalu im. Dr Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni” oraz Formularz Wniosku o nadanie Medalu można pobrać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Medalu Hominem Inveni.

https://nil.org.pl/dzialalnosc/medal-im.-dr.-w.-bieganskiego-hominem-inveni/dokumenty

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Medal Hominem Inveni” lub na adres poczty elektronicznej a.seweryniak@hipokrates.org w terminie do 29 lutego 2020 r.

Łączę wyrazy szacunku,

Mariusz Janikowski

Kanclerz Kapituły Medalu Hominem Inveni

Dodane: 2020-01-16, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj