Szkolenie COBIK NIL: Ocena pracy personelu

Wykładowca: Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie istoty oceny pracy personelu. Ocena to podstawowa funkcja zarządzania personelem. Świadomie czy nie oceniamy pracę innych na bieżąco. To działanie można realizować profesjonalnie z wykorzystaniem dopasowanych do specyfiki personelu medycznego metod i narzędzi narządzania. Szkolenie ma dostarczyć aktualnej wiedzy i rozwinąć umiejętności uczestników w zakresie skutecznego oceniania pracy personelu.

Szkolenie on-line

29.03.2023

godz. 16:00-20:00

Program szkolenia i zapisy na szkolenie: NIL - Kursy i szkolenia