Prof.Mansur Rahnama- stanowisko dot.ryzyka zakażenia koronawirusem SARS CoV-2

W sobotę, 21 marca portal Infodent24.pl opublikował stanowisko Konsultanata Krajowego z dziedziny chirurgii stomatologicznej zawierające zalecenia dotyczące sytuacji związanej z epidemią SARS-CoV-2. NIe znamy całości materiału, więc tytuł, jaki temu został tu nadany jest umowny.

Publikacja dot.Stanowiska Konsultanta Krajowego z dziedziny chirurgii stomatologicznej na portalu Infodent24.pl

Co ważne ,Prof. Mansur Rahnama uważa, że przedstawione zasady powinny być jednolite dla wszystkich specjalności stomatologicznych, bowiem w każdym przypadku mamy do czynienia z zabiegami w obrębie jamy ustnej, zaś specyfika poszczególnych specjalności nie powoduje potrzeby różnicowania tych zasad. Zarys wymagań, jakie opracowanie to stawia przyjęciom w nadchodzacym okresie odpowiada w pełni postulatowi KS NRL o niezwłoczne zorganizowanie stomatologicznej opieki doraźnej.

W dniu zamieszczenia tego wpisu mamy 640 przypadków zarażenia i Minister Szumowski zapowiada , że w ciągu 6-7 dni liczba ta sięgnie "dobrych paru tysięcy". W tej sytuacji opinia Konsultanta Krajowego nabiera szczególnego znaczenia.   Stanowisko to, jak i inne zlożone w dniu 20 marca w MZ przez pozostałych Konsultantów powinny być przedmiotem jasnego sanowiska Ministra Zdrowia.

Ciekawym wątkiem opracowania jest wstęp przywołujący przepisy prawa. Uwagę przykuwa zacytowana regulacja art.5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pisaliśmy o znaczeniu pewnych przepisów we wpisie Kontrakt z NFZ a §8 Rozporządzenia epidemicznego

Tyle o kontrakcie. Przepisy ustawy o prawach pacjenta odnosza się do wszystkich świadczeń, niezależnie od formy finansowania.

Art.  5.  [Ograniczenie korzystania z praw pacjenta]

Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

Dobrym przykładem zastosowania tego uprawnienia jest -naturalne w aspekcie ryzyka w stomatologii- ograniczenie prawa do obecności osoby bliskiej przy zabiegu:

Art.  21.  [Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych]

1.  Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
2.  Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.