Ustalanie warunków wykonywania kontraktów- stan prac

 

Komunikat

Komisji Stomatologicznej NRL

z dnia 14 października 2020r.

o stanie prac związanych z ustalaniem warunków wykonywania kontraktów z NFZ w roku 2020 i w latach następnych.

 

I. Poziom wykonań kontraktów i mechanizmy rekompensujące ograniczenia przyjęć i ich zwiększone koszty.

Samorząd lekarski wielokrotnie, od samego początku epidemii, apelował o jasne określenie systemu wsparcia w wypracowaniu kontraktów za rok 2020.

Podczas ostatnich rozmów NRL-NFZ zapowiedziano próbę poszukiwania formuły rozliczenia faktur 1/12 kontraktu. Jest to oczywiste choćby z uwagi na dużą liczbę gabinetów szkolnych, które - jak wielokrotnie podkreślaliśmy - nie są w stanie rozliczyć tych faktur nawet do połowy przyszłego roku. Rozmowy dotyczyły tez innych gabinetów niż szkolne. Komisja stoi na stanowisku, że faktury 1/12 dla gabinetów szkolnych powinny być rozliczone, jako wykonane w 70 procentach. Dla pozostałych gabinetów, które mają problem z wypracowaniem kontraktu, powinno się przyjąć ryczałt za każdy dzień udzielania świadczeń od połowy marca do 5 września i wliczyć go do wykonania za rok 2020.

Komisja przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem z 4 września br.przedłużenie okresu rozliczeniowego do połowy 2021 roku następować będzie na wniosek świadczeniodawcy, w sposób określony przez Prezesa NFZ. Wynika z tego, że wnioski takie można składać przynajmniej do końca roku, gdyż ostatnim momentem na zgłoszenie świadczeń za rok 2020 jest 10 stycznia 2021 roku. Z tego względu, aby dać czas na wypracowanie jednolitych zasad, wg których realizowane będą ww. wnioski, Komisja zaleca wstrzymanie się z ich składaniem.

 

II. Wycena świadczeń

Zgodnie z pismem NFZ z 20 lipca br., proces korekty wyceny przebiegać ma etapowo. W dniu 17 września br. miało miejsce spotkanie delegacji NRL z delegacją NFZ z wiceprezesem NFZ Bernardem Waśko na czele. Omawiane było zagadnienie kontynuacji korekty tabeli punktowej w zakresie dotyczącym procedur chirurgicznych. Zgodnie z konkluzją spotkania, NRL przygotowała propozycję zmian w wycenie dostosowującą wartości punktowe procedur chirurgicznych do zarówno wartości punktowych pozostałych procedur, jak i do wartości minimalnych, wyliczonych z takich składników kosztów jak koszt sprzętów i materiałów związanych z wizytą w gabinecie stomatologicznym, koszt materiałów i sprzętu charakterystycznych dla danej procedury oraz (najpoważniejsza pozycja kosztów) koszt pracy zespołu stomatologicznego przy wykonywaniu danej procedury.

Propozycja została przesłana Narodowemu Funduszowi Zdrowia w dniu 6 października br. W tej sprawie zapewne czekają nas jeszcze dwustronne konsultacje.

 

III. Korekta przepisów regulujacych przebieg konkursów

Na spotkaniu kierownictwa NRL z min. A. Niedzielskim (30 września br.) poruszona została sprawa konieczności zmian w przepisach regulujących postępowania konkursowe. Jest to ważne w aspekcie nadchodzących konkursów, które dla większości kraju odbędą się w roku 2022. Minister Niedzielski oczekuje w tej sprawie propozycji NRL i taka propozycja zostanie przedstawiona do 25 października br.

 

IV. Inne ustalenia

W trakcie wspomnianego spotkania z delegacją NFZ (17 września br.) uzgodniono ostatecznie zakończenie dyskusji nad sposobem liczenia zębów ósmych w protezach finansowanych przez Fundusz. NFZ powróci do stosowania reguły opracowanej w 2013 r. przez prof. Majewskiego, ówczesnego Konsultanta Krajowego w dziedzinie protetyki (oficjalnie, poza 1 oddziałem nigdy nie wypowiedział świadczeniodawcom jej stosowania). Zgodnie z nią, zęby ósme wliczane są do liczby odtwarzanych zębów w protezie częściowej, jeśli płyta tej protezy odpowiednio: dochodzi do trójkąta zatrzonowcowego lub pokrywa guz szczęki.

 

Andrzej Cisło
wiceprezes NRL