Czwarta dawka szczepionki przeciwko COVID-19 dla medyków

Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, czwartą dawką, czyli drugą dawką przypominającą, od 17 sierpnia będzie mógł szczepić się personel medyczny oraz pracownicy podmiotów medycznych, studenci kierunków medycznych, farmaceuci. W sprawie szczepień medyków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 29 lipca skierowało apel do MZ.

Na piątkowej konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia poinformowano, że w nocy z 16 na 17 sierpnia wystawionych zostanie około 400 tys. e-skierowań. Wskazano, że na szczepienie będzie można również umówić się przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień (989) oraz w wybranych punktach szczepień.

Przypominamy, że w apelu do Ministra Zdrowia wystosowanym 29 lipca, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się o wypracowanie zaleceń dot. drugiej dawki przypominającej szczepienia przeciwko COVID-19 dla medyków. Prezydium NRL postulowało również objęcie osób powyżej 50. roku życia z tej grupy zawodowej drugą dawką przypominającą oraz bez względu na wiek - jeśli pracują bezpośrednio z pacjentami, którzy nie mogą przyjąć szczepienia lub należą do uznanych grup ryzyka ciężkiego przebiegu i zgonu w przebiegu COVID-19.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z zadowoleniem przyjęło więc decyzję resortu zdrowia. PNRL podkreśla istotność umożliwienia szczepienia się kolejnym grupom oraz zachęca zarówno medyków jak i pacjentów już mających taką możliwość do korzystania z ochrony jaką daje szczepionka.

Apel PNRL i rekomendacje eksperta NRL

 

Aktualizacja: W odpowiedzi na apel PNRL w sprawie szczepień personelu medycznego przeciw COVID-19 drugą dawką przypominającą, Ministerstwo Zdrowia potweirdziło oficjalnym pismem z dnia 19 sierpnia 2022 r. ww. informację, że proces szczepień drugą dawką przypominającą u pracowników wykonujących czynności zawodowe w placówkach ochrony zdrowia, w tym aptekach i punktach aptecznych oraz u studentów kierunków medycznych rozpocznie się 17 sierpnia 2022 r.