Komunikat dot. szkoleń z Ochrony Radiologicznej Pacjenta

Przypominamy, że osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2019 r. poz. 159), tj. 23 września 2019 r. miały ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, spełniają obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta do dnia 22 września 2024 r. - NIL - Komunikat ws szkoleń z Ochrony Radiologicznej i ważne przypomnienie.

Powyższe zostało potwierdzone w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego - Komunikat dotyczący stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie - Główny Inspektorat Sanitarny - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL

Paweł Barucha