W komunikacie z dnia 9 grudnia 2019r. , zamieszczonym równolegle na koncie Twitterowym, Komisja Stomatologiczna NRL informowała o komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5.12.2019r. w sprawie stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie

Komunikat GIS nawiązuje do przepisów przejściowych ustawy nowelizującej ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, tj. art. 9, z którego wynika, że wszystkie osoby, które w dniu wejścia w życie ww. nowelizacji (23 września 2019 r.) posiadały ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (ORP), spełniły obowiązek podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie do dnia 22 września 2024 r.

Oznacza to, że niezależnie od daty uzyskania ostatnich uprawnień (jeśli nie wygasły przed 23.09.2019 r.) w dniu wejścia w życie ww. nowelizacji (23.09.2019 r.) rozpoczął się dla tych osób 5-letni okres rozliczeniowy i wspomniany przepis przejściowy uznaje, że za ww. okres obowiązek ten z mocy ustawy został spełniony. Następny okres rozliczeniowy rozpocznie się więc dla tych osób 23 września 2024 r. Ponieważ z przepisów ustawy nie wynika możliwość przenoszenia zdobytych punktów szkoleniowych pomiędzy okresami rozliczeniowymi, nie jest możliwe „nadrobienie” punktów szkoleniowych z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta w jednym okresie i pomniejszenie o tę wartość wymaganej liczby punktów w następnym okresie rozliczeniowym.

Dla tych osób więc, które w dniu 23.09.2019r posiadały ważne uprawnienia ORP korzystanie do dnia 23.09.2024r z kursów ORP jest wyłącznie formą dobrowolnego uczestnictwa związanego chęcią utrwalenia wiadomości gdyż obowiązek, który zazwyczaj jest powodem zapisywania się na te kursy jest z mocy prawa za ten okres dopełniony.

Przypomnienie

Przypominamy Komunikat z 4 listopada 2019r. dotyczący niektórych istotnych zapisach ustawy nowelizującej Prawo atomowe- obowiązki związane z okresem przejsciowym.

Komisja Stomatologiczna NRL

Dodane: 2020-02-05

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj